กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานโรคป้องกันด้วยวัคซีน จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ