สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเสี่ยงติดเชื้อฝีดาษวานร หลังพบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น


ข่าวสารอื่นๆ