สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image
วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านโรคเรื้อนระดับนานาชาติ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับชาติภายในปี 2570"