สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

งานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปี2564 Download File

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี2564 Download File

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย ปี2565 Download File

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี2565 Download File