กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0413.1/พ.2294
12 พฤศจิกายน 2564
-
2565
-
-
28000
-
1
2564
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-