กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image
วิสัยทัศน์
 
เป็นผู้นำระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการยุติปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ โรคตับอักเสบจารกไวรัส บี ซี ภายในปี 2573