กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบ

องค์กรคุณธรรม

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           yes รูปภาพกิจกรรมมอบรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           yes ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รูปภาพกิจกรรมมอบรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ


บุคลากรต้นแบบ