กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0413.1/พ.1100
31 พฤษภาคม 2565
-
2565
-
-
4
-
1
2565
กรมควบคุมโรค (กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000)
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-