กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0413.1/พ 854
10 มิถุนายน 2567
-
2567
-
-
15000
-
1
2567
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เงินอื่นๆ
เช่า
-
-
-
-