กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

11 เรื่องเล่า คนทำงานเอดส์ สู่แรงบันดาลใจในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

11 เรื่องเล่า คนทำงานเอดส์  สู่แรงบันดาลใจในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

อีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสู่การ "ยุติเอดส์" ขาดไม่ได้เลยก็คือ คนที่ทำงานด้านเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ขอแชร์เรื่องราวการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การทำงานโดยตรง เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุติเอดส์ภายในปี 2573 ไปพร้อมกัน 

 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  คลิ๊ก 

 

เรื่องที่ 1 บริหารจัดการเยี่ยงใด ให้เริ่มยาต้านไว ได้ใจผู้มาเยือน

https://shared-assets.adobe.com/link/44ef0f3e-06a1-48a7-587d-31e6bd63bcaf

เรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อป้องกันการขาดยา และการขาดนัดของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

https://shared-assets.adobe.com/link/9287885a-d725-4e19-7d9d-51d8616776cc

เรื่องที่ 3 การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

https://shared-assets.adobe.com/link/ddb153cd-2da8-46f9-5e50-2b75c45b0b78

เรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบส่งต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและเอดส์ข้ามพรมแดนไทยกับเมียนมา

https://shared-assets.adobe.com/link/ff456837-f8af-4b7a-4f40-9f8b2a495146

เรื่องที่ 5 การติดตามผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ หลังจากเริ่มยาต้านไวรัส เป็นเวลา 1 เดือนของโรงพยาบาลเลิศสิน

https://shared-assets.adobe.com/link/b7c13502-6a1f-439e-411e-8171e8a03681

เรื่องที่ 6 การให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีกับผู้มารับบริการ โดยผ่านสื่อความรู้ที่จัดทำขึ้นในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

https://shared-assets.adobe.com/link/9aa48dd4-a3a7-4189-67e4-5f5a0b652c8f

เรื่องที่ 7 การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ให้คงอยู่ในระบบในสถานการณ์โควิด 19 ของโรงพยาบาลขอนแก่น

https://shared-assets.adobe.com/link/1968aeb7-ba56-4fef-5b2c-49eb02f19fcf

เรื่องที่ 8 การดูแลรักษาผู้ป่วยเอชไอวีที่ดื้อยาวัณโรคของสถาบันบำราศนราดูร

https://shared-assets.adobe.com/link/79a74604-d908-4fde-7e65-f72160e5014c

เรื่องที่ 9 การพัฒนาระบบบริการสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลศิริราช

https://shared-assets.adobe.com/link/d257c1cc-436b-4992-404d-a39ed2870782

เรื่องที่ 10 ความท้าทายของงานส่งเสริมการตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองแบบ Self test ของศูนย์การแพทย์บางรัก ด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

https://shared-assets.adobe.com/link/faaa40f9-bb42-437c-7925-46ab9be496ce

เรื่องที่ 11 ระบบงานศูนย์ฉีดวัคซีนและสุขภาพบางรัก

https://shared-assets.adobe.com/link/2bc03cb6-6ac7-458f-7fb3-1394ed65cd2a

วารสารออนไลน์อื่นๆ