กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

“Save lives: Decriminalise” ช่วยชีวิตและยุติปัญหาเอดส์: ยุติการเลือกปฏิบัติ รณรงค์วันยุติการเลือกปฏิบัติสากล 1 มีนาคม 2566

แนวคิดการรณรงค์วันยุติการเลือกปฏิบัติสากล 1 มีนาคม 2566

"Save lives: Decriminalise”

ช่วยชีวิตและยุติปัญหาเอดส์: ยุติการเลือกปฏิบัติ

“หยุดบังคับตรวจเอชไอวี หยุดใช้เอชไอวีเป็นเงื่อนไขในการทำงาน หยุดการตีตราและเลือกปฏิบัติ”

สามารถดาวน์โหลดสื่อต้นแบบได้ที่นี่ คลิ๊ก

วารสารออนไลน์อื่นๆ