กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

“Mothers and babies can’t wait: ตรวจแทนรัก ยุติไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก”

แนวคิดการรณรงค์เนื่องในวันตับอักเสบโลก ปี 2566

"Mothers and babies can’t wait: ตรวจแทนรัก ยุติไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก"

สามารถดาวน์โหลดสื่อต้นแบบได้ คลิ๊ก 

วารสารออนไลน์อื่นๆ