กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

“To protect everyone’s health, protect everyone’s rights” ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน

แนวคิดการรณรงค์วันยุติการเลือกปฏิบัติสากล ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

To protect everyone’s health, protect everyone’s rights”

ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน

“เยาวชน…ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสังคมไม่เลือกปฏิบัติ”

โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กำหนดแนวคิดการรณรงค์เนื่องในวันยุติการเลือกปฏิบัติสากล 1 มีนาคม 2567 คือ “To protect everyone’s health, protect everyone’s rights: ปกป้องสิทธิ เพื่อปกป้องสุขภาพของทุกคน”

สามารถดาวน์โหลดสื่อต้นแบบได้ที่นี่ คลิ๊ก 

วารสารออนไลน์อื่นๆ