กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 26 และ "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ