กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 22 ติดตามโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 22 ติดตามโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสวรรยา จันทูตานนท์ หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง เป็นประธาน ประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22 กรณีโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มระบาดวิทยาฯ สคร.12 สงขลา  

 


 


ข่าวสารอื่นๆ