กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

267/63 โอนงบกลาง (เบิกแทนกัน) กรมฯ โอนเงินไป สำนักปลัดกระทรวงฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองโรคติดต่อทั่วไป จำนวน 55,471,300.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ