กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการแทนผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในปี 2563

ด้วยกรมควบคุมโรคจะดำเดินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ แทนผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการในปี 2563 ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ