กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

14/64 โอนงบดำเนินงาน ผ.8.1 กรมฯ โอนเงินไป กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพฯ จำนวน 1,800,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ