กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

การศึกษาดูงานรูปแบบสนามมาตรฐานสากลที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และแนวทางปฏิบัติ ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563


ข่าวสารอื่นๆ