กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการ หัวข้อ “การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”

ประชุมวิชาการ “การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”

วันที่ 18 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-13.00 น.

รับชมได้ที่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ