กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านข้อมูลติดตามและประเมินผล M&E Technical officer (Full time)

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านข้อมูลติดตามและประเมินผล M&E Technical officer (Full time) จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ