กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบเพื่อขึ้นทะเบียนอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมในรูปแบบออนไลน์

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบเพื่อขึ้นทะเบียนอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมในรูปแบบออนไลน์

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ