กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านข้อมูลติดตามและประเมินผล

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการด้านข้อมูลติดตามและประเมินผล M&E Technical officer (Full time)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ