กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

มีความประสงค์รับย้ายรับโอนข้าราชการ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ