กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

ขอประกาศ รับย้ายรับโอนข้าราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ