กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3432

ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3432

ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ