กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ