กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กรมควบคุมโรคต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุข จากประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานเอดส์ เพื่อมุ่งสู่การยุติเอดส์ภายในปี 2573 

กรมควบคุมโรคต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุข จากประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายการดำเนินงานเอดส์ เพื่อมุ่งสู่การยุติเอดส์ภายในปี 2573 

6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริ รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคคลากรด้านสาธารณสุขท้องถิ่น สาธารณสุขประจำจังหวัดเนโกรสโอกซีเดนตัล (Negros Occidental)  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาบริหารด้านสาธารณสุข ผู้บริหารโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติของไทยในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ 

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์เอชไอวีของประเทศไทย รวมถึงนโยบายและมาตรการสำคัญในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การยุติเอดส์ภายในปี 2573 ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการแพทย์และบริการสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งการดูงานครั้งนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้ชื่นชมความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินงานโดยเฉพาะการบูรณาการเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้บริการป้องกันและดูแลรักษาเอชไอวี/เอดส์ จนสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอสไอวีและผู้เสียชีวิตจากเอดส์ได้จำนวนมาก

 


ข่าวสารอื่นๆ