กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

Checklist ฝีดาษวานร ฉบับประชาชน เสี่ยงมั้ย? เช๊คเลย

เปิด Check list ฝีดาษวานร ฉบับประชาชน เสี่ยงมั้ย? เช๊คเลย 

หากคุณมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด หรือ มีเพศสัมพันธ์ กับผู้สงสัยฝีดาษวานร หรือ ผู้ป่วยฝีดาษวานร หรือมีผื่น/ตุ่มสงสัย  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้เลย คลิ๊ก  

 

อาการโรคฝีดาษวานร (Mpox) 

กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง 

พฤติกรรมเสี่ยง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค 


ข่าวสารอื่นๆ