กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สสจ.ภูเก็ต จับมือ อบจ.ภูเก็ต ยุติปัญหาเอดส์/เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และซิฟิลิส

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สสจ.ภูเก็ต

จับมือ อบจ.ภูเก็ต ยุติปัญหาเอดส์/เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และซิฟิลิส

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และผอ.กอพ. และ นพ.ไกรสร โตทับเที่ยง ผอ.สคร.11  ทีมจากสสจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (รพ.อบจ.ภูเก็ต) ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต ประกอบด้วย นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษ ผอ.รพ.อบจ.ภูเก็ต ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และ ผอ.รพสต. ทุกแห่ง โดย กอพ. และ สจ.ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ ในการจัดประชุมในครั้งนี้

การประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดยุติปัญหาเอดส์และการบูรณาการ 3 โรค เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย โดยอบจ. ภูเก็ตได้แลกเปลี่ยนความเห็นแนวคิดรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพแบบ “Comprehensive service model” เพื่อขยายาบริการและเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและรักษาโรคที่ รพสต โดยมีแพทย์หมุนเวียนไปรักษา

          ส่วนช่วงบ่ายทีมกรมควบคุมโรค และ สสจ.ภูเก็ต ได้ร่วมประชุมกับ นพ.วีรศักดิ์ หล่อทองคำ ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต แพทย์ พยาบาล และบุคลากรจาก รพ.วชิระภูเก็ต โดยแลกเปลี่ยนนโยบายการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซีผลโครงการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก พ.ศ.2566 และการรักษาผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ ซี และโรคมะเร็งตับ ผลจากการประชุมทำให้ทราบสถานการณ์ผลการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอีกเสบ ซี ที่มีบางส่วนประมาณ ร้อยละ 5 ที่รักษาด้วยยา Sof/Vel ไม่หายขาด และความก้าวหน้าในการพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับไวรัสตับอักเสบ ซี ของโรงพยาบาล

ทั้งนี้ในระยะถัดไป กอพ. สคร.11 สสจ.ภูเก็ต อปท.หน่วยบริการทุกระดับ ร่วมมือกันในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

 


ข่าวสารอื่นๆ