กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ไอเท็ม (ไม่) ลับ ฉบับ...กระเป๋าสุขภาพ รับบริการใกล้บ้าน News&Update by DAS ฉบับที่ 20

ไอเท็ม (ไม่) ลับ ฉบับ...กระเป๋าสุขภาพ รับบริการใกล้บ้าน

 

3 สิทธิประโยชน์ ป้องกันโรค และตรวจเอชไอวี/ไวรัสตับอักเสบ ซี ผ่านแอปเป๋าตัง จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมนูกระเป๋าสุขภาพ ให้บริการชุดสิทธิสุขภาพ สำหรับประชาชนทุกสิทธิการรักษา

 

    1. ถุงยางอนามัย 

 • รับได้ครั้งละ 10 ชิ้น/คน/สัปดาห์  
 • ให้บริการ 4 ขนาด ได้แก่ 49 , 52 , 54 และ 56 มิลลิเมตร
 • ที่ โรงพยาบาล ร้านขายยา รพสต. หน่วยบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการ 

​​​​​​​     2. ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง

 • ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่เกิน 1 ชุด/วัน)
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ที่ โรงพยาบาล ร้านขายยา รพ.สต. หน่วยบริการสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการ

     3. ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี ฟรี!

 • คนไทยเกิดก่อนปี พ.ศ.2535 จำนวน 1 ครั้ง ตลอดชีวิต
 • 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้สิทธิตรวจ ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง
  • ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี
  • ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
  • ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
  • ผู้ต้องขัง
  • บุคลากรทางการแพทย์
 • ใช้บริการได้ที่โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการที่เข้าร่วม

 

กรณี ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือแอปเป๋าตัง สามารถ ใช้บัตรประชาชน ไปใช้สิทธิ ณ หน่วยบริการที่เข้าร่วม เช่น รพ.สต. รพ.รัฐ ร้านขายยา ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลฯ เป็นต้น

ฮาวทู ใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเอง 

สามารถตรวจได้ทั้งแบบเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว และน้ำในช่องปาก      

 

เจาะเลือดปลายนิ้ว

น้ำในช่องปาก

Step 1

เจาะที่ปลายนิ้ว

กวาดตามแนวเหงือก เพื่อเอาสารน้ำในช่องปาก

Step 2

ทดสอบผลเลือด ลงในชุดตรวจ / จุ่มชุดตรวจลงในหลอดน้ำยา

Step 3

รอผล 1-20 นาที (ขึ้นกับยี่ห้อชุดตรวจ)

รอผล 15-20 นาที

Step 4

แสดงผล ขีดเดียว ไม่มีเชื้อเอชไอวี

 

แสดงผล สองขีด มีเชื้อเอชไอวี

ต้องไปตรวจยืนยันอีกครั้ง ณ สถานบริการสุขภาพ หากผลตรวจยืนยันเป็นบวก สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี ที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

 

รู้หรือไม่

 • ถุงยางอนามัย ฟรี สำหรับทุกคน รับได้ที่ หน่วยบริการสาธารณสุข รพ.รัฐ รพ.สต. องค์กรภาคประชาสังคม โรงเรียนบางแห่ง
 • คนไทยมีสิทธิ ตรวจ HIV ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ที่ รพ.ภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ
 • PrEP ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี สามารถรับฟรีทุกสิทธิ ที่หน่วยบริการสุขภาพที่ร่วมโครงการ
 • PEP ยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี สามารถรับฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข่าวสารอื่นๆ