กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 3363

ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 3363 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ