กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ.จัดอบรมนานาชาติ เรื่อง sexually transmitted infected case management skills

กอพ.จัดอบรมนานาชาติ เรื่อง sexually transmitted infected case management skills

ระหว่างวันที่ 13-24 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินสีลม กรุงเทพมหานคร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดการอบรมนานาชาติ เรื่อง sexually transmitted infected case management skills โดยมี คุณอรุณี ไฮม์ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ workshop on sexually transmitted infected case management skills และกล่าวต้อนรับโดย แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคุณ Linda Deputy Mission Director , องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย 

การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากประสบการณ์ของประเทศไทยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีเข้าอบรมจำนวน 13 คน จากประเทศกัมพูชา ติมอร์เลสเต ภูฏาน ลาว ไทย และศรีลังกา ระยะเวลาในการเข้ารับการอบรมจำนวน 10 วัน โดยมีการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 4 หน่วยงานได้แก่ ศูนย์การแพทย์บางรัก โรงพยาบาลบางละมุง มูลนิธิซิสเตอร์และบริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

 


ข่าวสารอื่นๆ