กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก หรือ World AIDS Day

1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก หรือ World AIDS Day

ขอเชิญชวนทุกคน  ร่วมเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่การยุติเอดส์ ด้วยการรณรงค์สร้างความตระหนักใช้ถุงยางอนามัยเป็นเรื่องปกติตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ

 

ถุงยางอนามัย พกกันไว้ใช้ Condom 100%

พกและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

กับทุกคน ทุกช่องทาง ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี

 

พิกัดรับถุงยางอนามัยฟรี

รพ.ของรัฐ รพ.สต.หน่วยบริการสาธารณสุข

โรงเรียน (บางแห่ง)

คลินิก ร้านขายยา ที่ร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ

สปสช.ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

 

HIV ตรวจฟรี มีทางเลือก

คนไทยทุกคน ตรวจเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง

ได้ที่ รพ.ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ

HIV self-test ทางเลือกใหม่ ตรวจเอชไอวีง่ายด้วยตนเอง

รับฟรี ที่ รพ. รพ.สต. คลินิกร้านขายยาที่ร่วมเป็นหน่วยบริการ

ในระบบ สปสช. ผ่านแอปพลิเคชัน

 

HIV ตรวจได้ด้วยตนเอง

ตรวจจากเลือด

  1. เจาะเลือดปลายนิ้ว
  2. หยดเลือดลงในชุดตรวจ
  3. รอผล 1-20 นาที (ขึ้นกับยี่ห้อชุดตรวจ)

ตรวจจากน้ำในช่องปาก

  1. กวาดตามแนวเหงือกเพื่อเอาน้ำในช่องปาก
  2. จุ่มชุดตรวจลงในหลอดน้ำยา
  3. รอผล 15 - 20 นาที

 

HIV รู้เร็ว เข้าสู่ระบบการรักษาทันที

ฟรีทุกสิทธิการรักษา

การรักษาเร็วจะช่วยลดโอกาสเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

 

รักษาเร็วด้วยยาต้านไวรัส กินต่อเนื่อง ตรงเวลาและสม่ำเสมอ

รู้เร็วเข้าสู่ระบบการรักษาทันที

มีสุขภาพดีและใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ


ข่าวสารอื่นๆ