กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ. ร่วมกับเครือข่าย ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบในพื้นที่

กอพ. ร่วมกับเครือข่าย ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไวรัสตับอักเสบในพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรคไวรัสตับอักเสบ พร้อมด้วยแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จัดการประชุมโดยศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน และหารือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโรคไวรัสตับอักเสบ ร่วมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นมะเร็งครบวงจร เน้นการคัดกรองและรักษาแบบครบวงจร ลดการเป็นมะเร็งตับในอนาคต


ข่าวสารอื่นๆ