กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศรับสมัครคัดเลือกจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ