กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ