กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศแจ้งรายชื่อผู้คุณสมบัติไม่ผ่านเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศแจ้งรายชื่อผู้คุณสมบัติไม่ผ่านเพื่อคัดเลือกในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ