กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ขอเชิญชวนผู้สนใจเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านวารสารโรคเอดส์

 

          สำหรับผู้ที่สนใจเป็นสมาชิกและส่งบทความ ในระบบ ThaiJO วารสารโรคเอดส์  สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่านลิงค์ด้านล่าง

- ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสารโรคเอดส์

- ขั้นตอนการส่งบทความ