กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ