กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ข่าวสารอื่นๆ