กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนตามโครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
หัวหน้ากลุ่มงานฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกป่าชายเลนตามโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของการกองดิจิทัลฯ ได้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน


ข่าวสารอื่นๆ