กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ศึกษาดูงาน เเละรับฟังการบรรยาย เรื่อง Dital Transformation การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค นำโดยนายเเพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค พร้อมด้วยบุคลากรกองดิจิทัลฯ ศึกษาดูงาน เเละรับฟังการบรรยาย เรื่อง Dital Transformation การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล และเยี่ยมชมระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการทำงานด้วย AI POSEIDON ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ข่าวสารอื่นๆ