กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงแนวทางการดำเนินงานปี 2567 ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมี แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเข้าร่วม 67 คน ในงานนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานด้าน CII การพัฒนาบุคลากรเพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์สมัยใหม่ ความตระหนักรู้ทางด้านไซเบอร์ และ Lab Social Media


ข่าวสารอื่นๆ