กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรคเป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริตและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2566
ณ โรงแรม ริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


ข่าวสารอื่นๆ