กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับแผนปฏิบัติการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับแผนปฏิบัติการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2566 ณ โรงแรม พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรคทั้งสิ้น 30 คน และได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มงานจริยธรรม และสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค มาบรรยายในเรื่ององค์กรแห่งความสุขและความผูกพันในองค์กร รวมถึงเรื่องการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ


ข่าวสารอื่นๆ