กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ร่วมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ณ ศูนย์ไซเบอร์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 แพทย์หญิงรพีพรรณ โพธิ์ทอง รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และนายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากทุกหน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค ร่วมศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีคณะผู้บริหารจากกองบัญชาการกองทัพไทยให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ณ ศูนย์ไซเบอร์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


ข่าวสารอื่นๆ