กองกฎหมาย
Responsive image

การประชุมหารือในประเด็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อทั่วไป กองระบาดวิทยา และกองกฎหมายได้เข้าประชุมหารือร่วมกับท่าน พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในประเด็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียดข่าวกิจกรรม  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ