กองกฎหมาย
Responsive image

ประกาศศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (ศูนย์กฎหมาย) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ