กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนการลงแข่งขันวิ่ง

ข้อแนะนำการเตรียมตัวก่อนการลงแข่งขันวิ่ง เนื่องในวันวิ่งโลก (Global Running Day) ตรงกับวันพุธแรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2566 และในปี 2565 จากการจัดงานวิ่ง 832 งาน พบเหตุการณ์หมดสติในงานวิ่งจำนวน 24 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ถึง 11 ราย

กรมควบคุมโรค แนะนักวิ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรก ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อควรปรึกษาแพทย์ก่อนลงแข่งขันทุกครั้ง เพื่อป้องกันการหมดสติหรือเสียชีวิตขณะวิ่ง... https://shorturl-ddc.moph.go.th/y6gGQ

 

 

พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ